Опис проекту

Мета проекту – зменшення використання агро-хімікатів (пестицидів, гербіцидів тощо) в сільському господарстві. Ціль компанія R&S Quantum - сприяти розповсюдженню концепції хімічного лізингу ЮНІДО серед українських виробників агро-продукції. Для цього компанія спільно з партнерами з наукових інституцій розробила кластерну модель, яка описує яким чином агро-господарства можуть знизити споживання хімічних добрив та одночасно підвищити ефективність (урожайність та якість).

Кластерна модель з хімічного лізингу в аграрному секторі – це комплекс послуг з дослідження стану ґрунтів, обробки землі та моніторингу врожаю, навчання персоналу та консультаційної підтримки протягом всього строку дії контракту, які надаються виробнику (фермеру) надавачем послуг з метою поступового зменшення використання хімічних добрив і заміною таких добрив на органіку з перспективою повного переходу до органічного землеробства.  

Вирішує глобальні цілі

Подолання голоду

Зменшення використання хімічних речовин, що зменшує забруднення та виснаження грунтів та інших природних ресурсів. Споживачі агропродукції отримують безпечні для здоров’я та корисні продукти харчування. Зменшення використання хімії зменшує ризики для здоров’я працівників с/г підприємств.

Чиста вода та належні санітарні умови

Однією з цілей проекту є - підвищити якість води за допомогою зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин та матеріалів, скорочення вдвічі частки неочищених стічних вод і значного збільшення масштабів рециркуляції та безпечного повторного використання стічних вод у всьому світі.

Збереження екосистем суші

Проект має на меті забезпечити збереження, відновлення та раціональне використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем та їхніх послуг, у тому числі лісів, водно-болотних угідь, гір і посушливих земель, відповідно до зобов’язань, що випливають з міжнародних угод. Та вести боротьбу з опустелюванням, відновити деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, що потерпають від опустелювання, засух, повеней, та прагнути того, щоб у всьому світі не погіршувався стан земель.

Партнерство заради стійкого розвитку

Проект стимулює співпрацю між бізнесом та науковцями, сприяє комерціалізації наукових розробок та впровадженню інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах.

Подолання голоду

Зменшення використання хімічних речовин, що зменшує забруднення та виснаження грунтів та інших природних ресурсів. Споживачі агропродукції отримують безпечні для здоров’я та корисні продукти харчування. Зменшення використання хімії зменшує ризики для здоров’я працівників с/г підприємств.

Чиста вода та належні санітарні умови

Однією з цілей проекту є - підвищити якість води за допомогою зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних речовин та матеріалів, скорочення вдвічі частки неочищених стічних вод і значного збільшення масштабів рециркуляції та безпечного повторного використання стічних вод у всьому світі.

Збереження екосистем суші

Проект має на меті забезпечити збереження, відновлення та раціональне використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем та їхніх послуг, у тому числі лісів, водно-болотних угідь, гір і посушливих земель, відповідно до зобов’язань, що випливають з міжнародних угод. Та вести боротьбу з опустелюванням, відновити деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, що потерпають від опустелювання, засух, повеней, та прагнути того, щоб у всьому світі не погіршувався стан земель.

Партнерство заради стійкого розвитку

Проект стимулює співпрацю між бізнесом та науковцями, сприяє комерціалізації наукових розробок та впровадженню інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах.

Про організацію-заявника

ТОВ R&S Quantum - компанія розробляє і виготовляє станції повільної та швидкої зарядки для електротранспорту, також виконує науково-дослідні роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру в сфері енергетики та чистих технологій, співпрацює з винахідниками та розробниками інноваційних рішень в аграрній сфері, це стосується як software так і hardware технологій.


Партнери проекту

ТОВ «Ніфріт»

Державне підприємство «Дослідне господарство «Сквирське» Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України»

Центр Ресурсоефективного та Чистого Виробництва

Білоцерківський державний аграрний університет

Світовий Центр Даних з геоінформатики та сталого розвитку

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Поділитися

Всі проекти

Маєте партнерський проект про сталий розвиток?Представте його світові!