Публікація

Протягом останніх декількох десятирічь, межі між трьома секторами – державним приватним та громадським – стають все більш розмитими. Причиною є те, що достатньо велика кількість новаторських організацій, які представляють різні сектори, почала використовувати бізнес підходи для досягнення соціальних цілей.

У всьому світі цей тренд проявляється різними формами – корпоративна соціальна відповідальність, венчурна філантропія, імпакт інвестування, соціальне підприємництво, і т. д. По мірі визрівання цього тренду, він все більше стає відомим як «четвертий сектор» економіки.

Соціальне підприємство – одна з нових гібридних організаційних форм, яка передбачає використання бізнес методів для вирішення різноманітних соціальних проблем.

Соціальне підприємство відрізняється від інших підприємств тим, що для нього соціальний ефект є прямим цілеспрямованим результатом, а не побічним продуктом діяльності. Соціальні цілі закріплені у статуті організації або в інших документах, які приймаються засновниками і є обов’язковими до виконання. Інша суттєва відмінність соціального підприємства від звичайного бізнесу – це розподіл прибутку. В соціальному підприємстві прибуток від комерційної діяльності розподіляється на реалізацію соціальних цілей.

Розвиток соціального підприємництва в Україні привернув увагу та почав здобувати підтримку міжнародної спільноти на початку 2000-х років. З 2015 року соціальне підприємництво в Україні стало розвиватися більш активно як вимушена реакція суспільства на нові виклики, пов’язані з конфліктом на Сході України та погіршенням соціально-економічної ситуації. Спостерігається зростання кількості реально діючих соціальних підприємств від 41 в 2013 до 150 в 2017.

Незважаючи на динамічний розвиток соціальних підприємств, які вирішують питання безробіття, соціального захисту та соціального залучення, ще й досі немає єдиного чіткого визначення соціального підприємництва. Доцільно було б використовувати визначення, прийняте Європейським Союзом, згідно з яким соціальні підприємства поєднують соціальні цілі з підприємницьким духом. Такі організації зосереджуються на досягненні більш широких соціальних, екологічних чи громадських цілей. Їхня основна мета – це збільшення соціального впливу, а не лише отримання прибутку власниками та акціонерами. Такі підприємства часто працевлаштовують представників соціально незахищених верств населення, сприяючи таким чином їх включеності, працевлаштуванню, суспільній єдності та зменшенню нерівності. Соціальні підприємства функціонують шляхом виробництва товарів та послуг і використовують свої прибутки насамперед для досягнення соціальних цілей. Іншими словами, соціальне підприємництво незалежно від юридичної форми належить до бізнесу, основним завданням якого є позитивний соціальний чи громадський вплив.

Більшість суб’єктів соціальної економіки в Україні – це громадські організації, які знають і задовольняють потреби спільноти, в якій вони функціонують. Вони вирішують проблеми всієї громади, а не лише вразливих груп населення, для яких вони створюються. На місцевому рівні органи державної влади та громадяни користуються перевагами інноваційних підходів, які соціальні підприємства застосовують для закриття прогалин, котрі не можна закрити інакше.

Соціальні підприємства зосереджують свою увагу на досягненні більш широких соціальних, екологічних або громадських цілей, а не на максимізації прибутку. Через це їхні потреби у фінансуванні відрізняються від традиційного бізнесу та вони не є об’єктом традиційних інвестицій.

Як результат, донори виступають основним джерелом фінансування соціальних підприємств, особливо на етапі їх створення. Гранти дають можливість створити соціальне підприємство, отримати стартовий капітал, але подальше зростання та стійкість залишаються проблемними питаннями. Одним із шляхів забезпечення розвитку та сталості соціальних підприємств є впровадження гібридного фінансування, тобто поєднання грантів та інвестицій.

Налагодження взаємодії між соціальними підприємцями та бізнесом також сприятиме розвитку соціальних підприємств, оскільки саме представники бізнесу можуть бути ефективними менторами.

Незважаючи на існуючі проблеми та бар’єри, в Україні набирають обертів потужні позитивні тренди: посилюється інституційна спроможність організацій громадянського суспільства, з’являються нові громадські ініціативи, а близькі за цінностями бізнеси консолідуються навколо тем сталого розвитку та соціальної відповідальності. Кількість соціальних підприємств зростає. Історії про успішні соціальні підприємства змінюють ставлення до цього сектору та мотивують до підтримки, та навіть створення соціальних підприємств.

Інформація зі звіту по дослідженню, проведеного Пактом в Україні в2018. Повна версія звіту доступна на сайті http://pactukraine.org.ua/sites/default/files/2018-06/APEA_REPORT_eng.pdf 

Каталог соціальних підприємств в Україні 2016–2017. Доступний на сайті http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/katalog 

Поділитися

Всі проекти

Маєте партнерський проект про сталий розвиток?Представте його світові!